Lys og farver i dyre- og planteriget


Den mest „normale“ måde at lave farver på hos dyr og planter er ved hjælp af små, farvede korn, som kaldes pigmenter. Ud over pigmentfarverne kan man også opleve metalglans hos dyr, som f.eks. stære og sølvfisk eller guldfisk. Enkelte dyr og planter laver sågar deres eget lys – de er selvlysende – så de kan orientere sig i mørke, lokke byttedyr til eller kommunikere ved hjælp af sindrige blinkesignaler.
Dyr og planters farver bestemmes af den måde, hvorpå deres overfladepigment kaster det sollys tilbage, som rammer dem. Det er pigmenterne i en overflade, som bestemmer, hvilke farver der absorberes, og hvilke der kastes tilbage som overfladens „farve“. Om sommeren er grøn planterigets mest fremherskende farve. Den grønne farve kommer fra det vigtige grønne pigment klorofyl, som bruges af planterne i deres fotosyntese.
Skaden har et blågrønt metalskær – metalglans – som især ses på visse af halefjerene, mens stæren har det over det meste af kroppen. Metalglansen er af en anden natur end pigmentfarverne. Metalfarvers udseende ændrer sig, afhængigt af hvordan lyset falder.Metalfarverne skyldes i virkeligheden to forskellige fænomener. Metalglansen på fuglefjer, på sommerfuglevinger og på insekter skyldes overfladens struktur. Overfladen af f.eks. en sommerfuglevinge har bittesmå lamelagtige ujævnheder. Hvis ujævnhederne ligger regelmæssigt, kan de splitte det indfaldende hvide sollys op i enkeltfarver, således at forskellige farver reflekteres i forskellige retninger. Effekten kaldes diffraktion.
Fiskeskæl får deres metalagtige udseende på en lidt anden måde. Skællene er belagt med en række meget tynde lag, som nok hver for sig er gennemsigtige, men som sammenlagt reflekterer det lys, der falder ind på dem. Forskelle i opbygningen af skællene kan give dem forskellige metalfarver – fra sildens flotte sølvblink til guldfiskens gyldne skær. Der er altså hverken sølv eller guld i sølvfisk og guldfisk.
Enkelte dyr og planter laver sågar deres eget lys – de er selvlysende – så de kan orientere sig i mørke, lokke byttedyr til eller kommunikere ved hjælp af sindrige blinkesignaler.
Den mest iøjnefaldende form for lysfænomener af biologisk oprindelse i Danmark findes i vandet. Hvis man er heldig, kan man komme til at opleve det betagende fænomen morild, når man er ude at sejle en sommernat. Morild er et lys i vandet, som udsendes af furealger. Lysudsendelsen stimuleres af bevægelse i vandet, og er der alger nok, kan dønningerne fra ens båd blive glødende. En svømmetur i det selvlysende vand er en uforglemmelig oplevelse.
 

Links til lys og farver i dyre- og planteriget

Den "officielle" hjemmeside om biolumeniscens
Siden hvorfra bogens billede af morild kommer
Harbor Branch Oceanographic Institution
Ronney Abazas side om biolumeniscens
Mere information om biolumeniscens
 


Tilbage til Lysfænomener i naturen"s startside

Denne side vedligholdes af lars@tycho.dk