Astronomisk Studenterforening

ASF - vi klikker sammen som en stor ven!

Velkommen...

ASF - Københavns Universitet

Astronomisk Studenterforening (ASF) er en forening for studerende og ansatte ved Niels Bohr Institutet med interesse for astronomi. ASFs formål er at bidrage til et godt studiemiljø på uddannelsen i fysik og astronomi. Vi holder for det meste til i Det Ydre Rum (DYR), som ligger kælderen af den nordlige villa-ende på Rockerfellerkomplekset. Sammen med Geofysisk Studenterforening (GSF) deler vi også studenterkælderen under den tidligere kantine i modsatte villa-ende. Rockefellerkomplekset huser forskningsgrupperne for astronomi og geofysik samt DTU Space.

ASF arrangerer foredrag, filmaftener, spilaftener, fester, besøg på Tycho Brahe Planetarium mv. En årlig, tilbagevendende begivenhed er astroturen — en hyttetur for alle astronomi-interesserede på fysik-studiet, hvor foredrag om nyeste forskning, god mad og hygge er en fast del af programmet.

ASF har sit eget teleskop kaldet New Student Telescope (NeST). Bestyrelsen står for vedligehold og anvendelse af teleskopet. Ud over at arrangere observationsaftener, hjælper den også gerne med projekter og andre observationer. NeST bliver også fremvist ved offentlige arrangementer såsom Kulturnatten i København.

Alle med tilknytning til Niels Bohr Instituttet og interesse for astronomi eller astrofysik kan blive medlem af ASF. Det årlige medlemsgebyr er 25 kr. Som medlem modtager man nyhedsmails med informationer om arrangementer mv. samt en gratis astrodrink, øl eller vand til ASF's fester og andre arrangementer.

Studenterkælderen har et køkken, hvor du kan få varmet din frokost, lave kaffe og the samt aftensmad med de andre medlemmer. Kælderen har desuden god plads til at holde læsegruppemøder.

En vigtig del af formålet med ASF er kontakten mellem studerende på tværs af årgange. Det giver muligheden for vejledning i valg af kurser, vejledere og projekter.

Hvis du ønsker at melde dig ind i ASF, så læs om tilmelding nedenfor. Har du spørgsmål kan du sende dem til .

Foreningen

Detaljer for Astronomisk Studenterforening

Indmeldelse

Hvordan bliver jeg så medlem? Du kan blive medlem af ASF ved at betale 25 kr til ASF's kasserer. Det kan ske til ethvert ASF arrangement eller ved at sende kasseren en mail og samtidig indbetale pengene på foreningens konto, som har følgende oplysninger:

Reg.nr.: 0828
Kontonrr.: 0002321599
Bank: Sparekassen Faaborg
Husk navn på indbetalingen!

Som medlem kommer du desuden også med på vores fælles mailliste, og for særligt aktive medlemmer er det også muligt at komme med på bestyrelses-maillisten.

Bestyrelsen a.k.a. ℜ(ASF)

Bestyrelsen varetager den daglige drift af ASF såsom at arrangere foredrag, observationsaftener og udsende nyhedsmails.

Bestyrelsen vælges for et studieår ad gangen på årsmødet i september. Den nuværende bestyrelse har netop konstitueret sig og består af:

  • Kim Kobusch Simonsen
  • Morten Presman
  • Louise Dyregaard
  • Anders Nielsen
  • Maria Cavalius
  • Morten Søndergard
  • Theis Eizo

Bestyrelsen kan til hver en tid kontaktes på .

Aktivitetskalender

Foreningens kommende arrangementer

Dokumenter

Vedtægter, etc.

Astronomisk Studenterforenings vedtægter kan hentes her:

[PDF] Vedtægter (Vedtægter for 2009/2010 kommer op snart)

Jævnfør vedtægterne er hermed regnskabet for det forgangne år (2008-2009):

[PDF] Årsregnskab 2008-2009

Astrolinks

ASFs guide til stjernerne